Nytt Maximått för Abborre i ån.

Efter årsskiftet kommer Maximått på Abborre införas i Trosaån, 35cm. Detta för att bevara abborrebeståndet.