DM MODERNMETE

DM MODERNMETE 2009

Resultat begr klass
HJÄLMARE KANAL
STRÄNGNÄS

PLACERING

VIKT
PEGG
POÄNG
VIKT
PEGG
POÄNG
1 Evert Hellkvist
1500
C6
1
4810
B1
1
2 Folke Åström
1820
A4
1
1670
B2
2
3 Hans Svartberg
940
C2
2
4100
C1
2
4 Lindis Hellkvist
760
A5
4
5190
C5
1
5 Eino Holappa
730
C4
3
2480
C4
3
6 Percy Bristam
1600
A3
2
610
B5
5
7 Maj-Britt Svartberg
610
C5
4
770
B6
4
8 Musse Kurvinen
1020
A1
3
Deltog ej deltävling 2
9 Stefan Eriksson
360
C3
5
1600
C2
4
10 Anio Holappa
240
A6
6
1300
C3
5
11 Saari-Neimi Suma
600
A2
5
Deltog ej deltävling 2
12 Rune Rundblad
Deltog ej deltävling 1
Deltog ej deltävling 2
13 Rejo Lakso
Deltog ej deltävling 1
780
B4
3
14 Susanna Lakso
Deltog ej deltävling 1
520
B3
6
15 Siv Lundkvist
7
C1
6
Deltog ej deltävling 2

 

Resultat begr klass
PIREN

PLACERING

VIKT
PEGG
POÄNG
TOTALPOÄNG
1 Evert Hellkvist
0
C2
6
2
2 Folke Åström
0
A4
6
3
3 Hans Svartberg
Deltog ej deltävling 3
4
4 Lindis Hellkvist
0
A1
6
5
5 Eino Holappa
0
C5
6
6
6 Percy Bristam
0
C3
6
7
7 Maj-Britt Svartberg
Deltog ej deltävling 3
8
8 Musse Kurvinen
0
A5
6
9
9 StefanEriksson
0
A2
6
9
10 Anio Holappa
0
C4
6
11
1540 gr
11 Saari-Neimi Suma
0
C1
6
11
600 gr
12 Rune Rundblad
200
A3
1
13 Rejo Lakso
Deltog ej deltävling 3
14 Susanna Lakso
Deltog ej deltävling 3
15 Siv Lundkvist
Deltog ej deltävling 3

 

Resultat elit klass
HJÄLMARE KANAL
STRÄNGNÄS

PLACERING

VIKT
PEGG
POÄNG
VIKT
PEGG
POÄNG
1 Johan Axelsson
3530
B4
1
6720
A1
1
2 Hasse Örtenholm
21oo
B1
2
3920
A3
3
3 Michael Schreckenbach
1460
B2
3
3990
A4
2
4 Jörgen Svensson
1170
B3
5
3460
A2
4
5 Robert Hellkvist
1250
B2
4
Deltg ej deltävling 2

 

Resultat elit klass
PIREN

PLACERING

VIKT
PEGG
POÄNG
POÄNG TOTALT
1 Johan Axelsson
0
B2
5
2
2 Hasse Örtenholm
0
B4
5
5
6020 gr
3 Michael Schreckenbach
0
B3
5
5
5450 gr
4 Jörgen Svensson
Deltog ej deltävling 3
9
4630 gr
5 Robert Hellkvist
0
B1
5
9
1250 gr

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar