Resultat Trosametet!

Det var en jämn kamp i år! den låga vattentemperaturen skulle göra det omöjligt att få brax, mört och björkna skulle få vara huvudarterna.

Download (XLSX, 21KB)