Monthly Archives: oktober 2013

Resultat Trosa River Open 2013 UTE NU!

Resultaten för Trosa River Open finns nu under länken tävlingsverksamhet. Det var et kul Skimmers fiske med mycket löj som störde. Högsta vikten låg på 25 kg som kom från Johan Axelsson andra dagen!

Läs om Trosaån i SN

Läs om Trosaån i SN!

Resultat DM internationellt mete ute nu!

Nu finns resultaten i DM internationellt mete ute under tävlingsvärksamhet.